Δείκτης Ποιότητας του λογαριασμού AdWords – Account Quality Score

0
2228
δεικτης ποιοτητας adwords
δεικτης ποιοτητας adwords

Τι είναι Δείκτης Ποιότητας στα AdWords;

Ο Δείκτης ποιότητας, είναι μία μέτρηση του AdWords που δείχνει πόσο σχετικές είναι οι λέξεις κλειδιά σας με τη διαφήμιση αλλά και με τη σελίδα προορισμού του ιστότοπού σας. Μπορείτε να δείτε τον δείκτη ποιότητας όταν βρίσκεστε στην καρτέλα Λέξεις Κλειδιά και έχετε προσθέσει στις στήλες που εμφανίζονται τον Δείκτη Ποιότητας (Θα πάτε Στήλες- Χαρακτηριστικά- Δείκτ. Ποιότητας).

Ο Δείκτης ποιότητας παίρνει τιμές από 1 (ο χαμηλότερος) μέχρι και 10 (ο υψηλότερος). Στόχος θα πρέπει να είναι σε κάθε λογαριασμό να έχετε το μεγαλύτερο ποσοστό σε λέξεις κλειδιά του από 7 και πάνω Δείκτη Ποιότητας. Για να δείτε την αναλογία των λέξεων κλειδιών που έχετε με δείκτη ποιότητας από 7 και άνω, θα χρειαστεί να κατεβάσετε την αναφορά λέξεων κλειδιών στο Δίκτυο Αναζήτησης και κατόπιν να μετρήσετε πόσες από αυτές έχουν Δείκτη Ποιότητας από 7 και άνω. Σε μικρούς λογαριασμούς αυτό μπορεί να γίνει και χειροκίνητα, αλλά σε μεγάλους λογαριασμούς με εκατομμύρια λέξεις κλειδιά, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το Pivot Table του Excel για να κάνετε αυτόν τον υπολογισμό. Έχοντας τα δεδομένα στο Pivot table μπορείτε να κάνετε Count τις Λέξεις Κλειδιά(Values) και να δείτε το ποσοστό του λογαριασμού σε Δείκτη Ποιότητας από 7 και άνω. Ένας υγιής λογαριασμός έχει το 70% σε λέξεις κλειδιά με Δείκτη Ποιότητας 7 και άνω.

δεικτης ποιοτητας adwords

Βέβαια, μπορείτε να έχετε έναν λογαριασμό με δείκτη ποιότητας από 7 και άνω στο μεγαλύτερο ποσοστό αλλά πρακτικά, το μεγαλύτερο κόστος ή οι περισσότερες εμφανίσεις να έρχονται από λέξεις κλειδιά που έχουν χαμηλό δείκτη ποιότητας. Φανταστείτε πόσο θα μπορούσατε να μικραίνατε το κόστος ανά κλικ, αν βελτιώνατε λίγο το Δείκτη Ποιότητάς τους. Για να μπορέσετε να δείτε πραγματικά τι έχετε ανάγκη να βελτιώσετε πρώτα, θα χρειαστεί να υπολογίσετε για κάθε λέξη κλειδί τις “εμφανίσεις x Δείκτ. Ποιότητας”. Στη συνέχεια δημιουργήστε Pivot Table, και βάλτε σαν σειρά τις ομάδες διαφημίσεων, σαν στήλες το κόστος, τις εμφανίσεις, το υπολογισμένο “εμφανίσεις x Δείκτ. Ποιότητας” και σαν τιμές τις Λέξεις Κλειδιά. Δημιουργήστε μία νέα στήλη που θα την ονομάσετε “Ομαλοποιημένος Δείκτης Ποιότητας” και διαιρέστε το “εμφανίσεις x Δείκτ. Ποιότητας” με τις “εμφανίσεις” για κάθε λέξη κλειδί. Έτσι, θα βρείτε τον ομαλοποιημένο Δείκτη Ποιότητας για όλες τις Λέξεις Κλειδιά και χρειάζεται να το κάνετε αν έχετε πολλές αποκλίσεις πχ. σε εμφανίσεις στις λέξεις κλειδιά μίας ομάδας διαφημίσεων.

Έχοντας βρει τον “Ομαλοποιημένο Δείκτη Ποιότητας” για κάθε ομάδα διαφημίσεων που έχετε, θα μπορείτε να δείτε που θα χρειαστεί να επέμβετε πρώτα βλέποντας ποιες ομάδες διαφημίσεων σας κοστίζουν περισσότερο και έχουν χαμηλότερο δείκτη ποιότητας (6 και κάτω). Βελτιώνοντας τον Δείκτη Ποιότητας, θα δείτε ότι θα μειωθεί πολύ το κόστος ανά κλικ, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα για ακόμα περισσότερα κλικ αλλά και καλύτερη θέση διαφήμισης.

Ένα άρθρο από τη Λίντα Γαλάζιου