Στρατηγικές Υποβολής Προσφορών

0
2070
στρατηγικες υποβολης προσφορων adwords
στρατηγικες υποβολης προσφορων adwords

Πως μπορείτε να ορίσετε Στρατηγικές Υποβολής Προσφορών στα AdWords

Επιλέγοντας την Κοινόχρηστη Βιβλιοθήκη στα αριστερά σας, μπορείτε να δείτε τις Στρατηγικές υποβολής προσφορών. Επιλέγοντας τις Στρατηγικές υποβολής προσφορών θα δείτε την παρακάτω εικόνα:

Επιλέξτε + Νέα στρατηγική υποβολής προσφορών για να δείτε τις επιλογές που έχετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε :

Ενισχυμένο CPC

Στόχευση τοποθεσίας σελίδας αναζήτησης
CPA στόχος
Μεγιστοποίηση κλικ

Αν επιλέξετε ως στρατηγική υποβολής προσφορών το ενισχυμένο CPC, θα δείτε την παρακάτω εικόνα που εξηγεί και τον τρόπο που γίνεται η υποβολή προσφοράς:

Αν επιλέξετε ως στρατηγική υποβολής προσφορών τη στόχευση τοποθεσίας σελίδας αναζήτησης, θα δείτε την παρακάτω εικόνα που εξηγεί και τον τρόπο που γίνεται η υποβολή προσφοράς:

Αν επιλέξετε ως στρατηγική υποβολής προσφορών το CPA στόχος,θα δείτε την παρακάτω εικόνα που εξηγεί και τον τρόπο που γίνεται η υποβολή προσφοράς:

Αν επιλέξετε ως στρατηγική υποβολής προσφορών τη Μεγιστοποίηση κλικ, θα δείτε την παρακάτω εικόνα που εξηγεί και τον τρόπο που γίνεται η υποβολή προσφοράς:

Επιλέξτε επομένως ανάλογα με τους στόχους σας, τη στρατηγική υποβολής προσφορών που σας ταιριάζει και εφαρμόστε αυτή τη “Στρατηγική υποβολής προσφορών” από τις καρτέλες “Καμπάνιες”, “Ομάδες διαφημίσεων” ή “Λέξεις-κλειδιά”.

Ένα άρθρο από τη Λίντα Γαλάζιου

Επιστροφή